english pondelok - 27. február, 2017,    meniny má ALEXANDER hlavná stránka kontakty vyhľadávanie mapa stránok

Aktuality

> CORE CCR: Spolupráca šestnástich európskych prevádzkovateľov prenosových sústav na hlbšej integrácii európskych energetických trhov
Šestnásť európskych prevádzkovateľov prenosových sústav postupuje v súlade s rozhodnutím...
(16.2.2017)
> Oznam
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (spoločnosť SEPS) oznamuje obchodným partnerom, že dňa 1.2.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri...
(1.2.2017)
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené...
(30.1.2017)
> Pracovný seminár Core Consultative Group (CCG) 28 február 2017, 10:00-12:00, letisko Brusel
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1222. z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie...
(26.1.2017)
> Oznam
Bol zverejnený aktualizovaný "Prevádzkový poriadok...
(12.1.2017)

  

Sieťové predpisy

Pre viac informácií o pan-európskych dátach navštívte stránku
Platformy transparentnosti ENTSO-E

Viac informácií o
Platforme transparentnosti ENTSO-E

Tlačové správy

> Výstava diel handicapovaných umelcov Slovenska v SEPS
„Prinášame pozitívnu energiu tým, ktorí to potrebujú“

Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) prináša...
(14.2.2017)
> Podpis zmluvy na zhotovenie diel „Rozvodňa 400 kV Bystričany“, „Rozvodňa 400 kV H. Ždaňa – rozšírenie“ a „Rozvodňa 400 kV Križovany – rozšírenie“
Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) dňa 6. 2. 2017 vo svojom sídle slávnostne podpísala zmluvu na zhotovenie diel „Rozvodňa 400 kV Bystričany“,...
(6.2.2017)
> Tlačová správa
Dňa 9. 1. 2017 minister financií Peter Kažimír slávnostne uviedol do funkcie nových členov Predstavenstva...
(9.1.2017)
> Tlačová správa
Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., boli s účinnosťou ku dňu 31.12.2016 odvolaní...
(1.1.2017)
> RIS vybuduje pre SEPS renomovaná firma
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) neustále monitoruje stav prenosovej sústavy....
(10.8.2016)
Posledná modifikácia: 23.2.2017 Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, info@sepsas.sk