hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Informácie
  Poďakovanie za účasť v prieskume spokojnostic

Vážení obchodní partneri,

spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) opäť uskutočnila prieskum spokojnosti svojich zákazníkov v oblasti poskytovaných služieb formou dotazníka. Všetkým zákazníkom, ktorí sa zapojili do prieskumu ďakujeme za čas, odpovede a cenné názory.

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti zákazníkov za r. 2016 bolo vykonané v zmysle internej dokumentácie SEPS. Z vyhodnotenia celkovej spokojnosti vyplýva, že s poskytovaním služieb sú zákazníci spokojní.

Index celkovej spokojnosti dosiahol úroveň 1,33 (číselná hodnota je v rozmedzí 1 - 4, t. j.
1 veľmi spokojný, 2 spokojný, 3 nespokojný, 4 veľmi nespokojný). Veľmi spokojných bolo 67% zákazníkov, spokojných bolo 33%, nespokojných 0% a veľmi nespokojných 0%.

Názory zákazníkov na spokojnosť so spoluprácou so SEPS sú užitočným pomocníkom pri zlepšovaní služieb poskytovaných spoločnosťou.

Všetkým zúčastneným na prieskume spokojnosti ďakujeme za účasť.Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

odbor ISM a vnútornej kontroly
Bratislava, 18.04.2017

pridané dňa: 20.4.2017
 
Späť