hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Informácie
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené...
(9.6.2017)
 
> Otvorenie verejnej konzultácie k návrhu Pravidiel pre explicitnú dennú alokáciu kapacít pre rok 2018 na hraniciach regiónu „Core CCR“, pre ktoré prebieha alokácia v JAO
Dňa 17. mája 2017 bola na internetovej stránke JAO (Joint Allocation Office S.A.) otvorená verejná konzultácia k návrhu...
(18.5.2017)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené...
(5.5.2017)
 
> Poďakovanie za účasť v prieskume spokojnostic
Vážení obchodní partneri,

spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) opäť...
(20.4.2017)
 
> Oznam
Bol zverejnený aktualizovaný "Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy...
(5.4.2017)
 
> Oznam
Bol zverejnený "Desaťročný plán rozvoja...
(28.3.2017)
 
> Schválenie dokumentu Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2017 až 2026 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej len „SEPS“) ako...
(28.3.2017)
 
> Otvorenie verejnej konzultácie k návrhu záložného riešenia pre denný trh v rámci Core CCR
Dňa 27. marca 2017 bola na internetovej stránke ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k...
(27.3.2017)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené...
(27.3.2017)
 
> Otvorenie verejnej konzultácie k návrhu regionálneho dizajnu dlhodobých prenosových práv v rámci Core CCR
Dňa 10. marca 2017 bola na internetovej stránke ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k...
(13.3.2017)
 
> Oznam
Bolo zverejnené VK na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre...
(9.3.2017)
 
> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0201/2017/E, ktorým ÚRSO určil tarify za systémové služby...
(2.3.2017)
 
> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0192/2017/E, ktorým ÚRSO určil ceny za prístup do prenosovej...
(28.2.2017)
 
> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0191/2017/E, ktorým ÚRSO určil ceny a tarify za poskytovanie...
(28.2.2017)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené...
(27.2.2017)
 
> CORE CCR: Spolupráca šestnástich európskych prevádzkovateľov prenosových sústav na hlbšej integrácii európskych energetických trhov
Šestnásť európskych prevádzkovateľov prenosových sústav postupuje v súlade s rozhodnutím...
(16.2.2017)
 
> Oznam
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (spoločnosť SEPS) oznamuje obchodným partnerom, že dňa 1.2.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri...
(1.2.2017)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené...
(30.1.2017)
 
> Pracovný seminár Core Consultative Group (CCG) 28 február 2017, 10:00-12:00, letisko Brusel
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1222. z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie...
(26.1.2017)
 
> Oznam
Bol zverejnený aktualizovaný "Prevádzkový poriadok...
(12.1.2017)