hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Ekológia
  Environmentálna politika
  Zverejňovanie informácií (§ 33a zák.č. 17_1992 Zb. o životnom prostredí)
  Fotogaléria
 
  Ochrana prírody
 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava spolupracuje od roku 1998 so Skupinou pre výskum a ochranu dravcov a sov (ďalej SVODAS) a od roku 2002 je členom
Asociácie priemyslu a ochrany prírody (APOP).
Cieľom záujmového združenia APOP je zosúladenie priemyselnej činnosti s požiadavkami na ochranu prírody. APOP združuje zástupcov podnikateľskej sféry, orgánov samospráv a štátnych inštitúcii, pričom využíva pri činnosti ich profesionálne znalosti a skúsenosti v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.
Splupráca našich pracovníkov a členov skupiny SVODAS spočíva v tom, že pri prehliadkach našich vedení si všímame aj najbližšie okolie vo vzťahu k ohrozeným dravcom a pomáhame pri lokalizácii možných hniezdisk, ktoré potom spoločne osádzame búdkami pre zahniezdenie dravcov - hlavne sokola rároha, ktorý má v súčasnosti málo prirodzených hniezdisk.
V súvislosti s vyhlásením najvýznamnejšieho ochranárskeho činu roka 2001 bol odovzdaný diplom nášmu pracovníkovi Ing. Miroslavovi Holešovi za mimoriadny prínos pracovníkov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a.s. pri realizácii projektu zameraného na osádzanie búdok pre podporu populácií sokola rároha a sokola sťahovavého. Osobitne bola vyzdvihnutá precízna práca pri montážnych prácach a najmä nezištný záujem pomôcť pri záchrane týchto kriticky ohrozených druhov.


Pracovníci Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. odovzdávajúci zraneného orla skalného členovi „Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov“, ktorého našli pri leteckej prehliadke vedenia veľmi vysokého napätia.