hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Odkazy
  Pripojené subjekty
  Iné stránky
  Susedné krajiny
 
  Iné stránky


 ENTSO-E
 http://www.entsoe.eu


 Central Allocation Office GmbH
 http://www.central-ao.com


 EURELECTRIC (Union of the Electricity Industry)
 http://www.eurelectric.org


 CIGRÉ (International Council on Large Electric Systems)
 http://www.cigre.org


 ERGEG (European Regulators Group for Electricity and Gas)
 http://www.ergeg.org


 ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
 http://www.urso.gov.sk


 MH SR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
 http://www.economy.gov.sk


 APOP (Asociácia priemyslu a ochrany prírody)
 http://www.apop.sk