hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Prevádzkové poriadky podľa sieťových
predpisov EÚ
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500015798 24.5.2018
4500015797 24.5.2018
4500015796 24.5.2018
4500015795 24.5.2018
4500015799 24.5.2018
4500015794 24.5.2018
4500015793 24.5.2018
4500015792 24.5.2018
4500015791 24.5.2018
4500015790 24.5.2018
4500015787 24.5.2018
4500015786 24.5.2018
4500015789 24.5.2018
4500015788 24.5.2018
4500015785 17.5.2018
4500015784 17.5.2018
4500015783 17.5.2018
4500015782 17.5.2018
4500015781 17.5.2018
4500015780 17.5.2018
< >