hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500015365 15.2.2018
4500015364 15.2.2018
4500015363 15.2.2018
4500015362 15.2.2018
4500015361 15.2.2018
4500015360 15.2.2018
4500015359 15.2.2018
4500015358 15.2.2018
4500015357 15.2.2018
4500015347 15.2.2018
4500015344 15.2.2018
4500015354 15.2.2018
4500015353 15.2.2018
4500015352 15.2.2018
4500015351 15.2.2018
4500015350 15.2.2018
4500015349 15.2.2018
4500015348 15.2.2018
4500015346 15.2.2018
4500015345 15.2.2018
< >