hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500013712 22.3.2017
4500013735 22.3.2017
4500013733 22.3.2017
4500013732 22.3.2017
4500013731 22.3.2017
4500013730 22.3.2017
4500013729 22.3.2017
4500013728 22.3.2017
4500013734 22.3.2017
4500013726 22.3.2017
4500013725 22.3.2017
4500013724 22.3.2017
4500013723 22.3.2017
4500013722 22.3.2017
4500013721 22.3.2017
4500013720 22.3.2017
4500013719 22.3.2017
4500013718 22.3.2017
4500013716 22.3.2017
4500013715 22.3.2017
    >