hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500015174 18.1.2018
4500015223 18.1.2018
4500015222 18.1.2018
4500015221 18.1.2018
4500015220 18.1.2018
4500015219 18.1.2018
4500015218 18.1.2018
4500015217 18.1.2018
4500015216 18.1.2018
4500015213 18.1.2018
4500015212 18.1.2018
4500015215 18.1.2018
4500015214 18.1.2018
4500015211 18.1.2018
4500015210 18.1.2018
4500015209 18.1.2018
4500015208 18.1.2018
4500015207 18.1.2018
4500015206 18.1.2018
4500015205 18.1.2018
    >