hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500013903 25.5.2017
4500014016 25.5.2017
4500014015 25.5.2017
4500014018 25.5.2017
4500014017 25.5.2017
4500014013 25.5.2017
4500014012 25.5.2017
4500014007 25.5.2017
4500014006 25.5.2017
4500014005 25.5.2017
4500014010 25.5.2017
4500014009 25.5.2017
4500014008 25.5.2017
4500014003 25.5.2017
4500014001 25.5.2017
4500014000 25.5.2017
4500013999 25.5.2017
4500013998 25.5.2017
4500013996 25.5.2017
4500013995 25.5.2017
    >