hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500013830 20.4.2017
4500013859 20.4.2017
4500013858 20.4.2017
4500013852 20.4.2017
4500013851 20.4.2017
4500013850 20.4.2017
4500013855 20.4.2017
4500013854 20.4.2017
4500013849 20.4.2017
4500013848 20.4.2017
4500013847 20.4.2017
4500013846 20.4.2017
4500013845 20.4.2017
4500013844 20.4.2017
4500013843 20.4.2017
4500013842 20.4.2017
4500013841 20.4.2017
4500013837 20.4.2017
4500013836 20.4.2017
4500013839 20.4.2017
    >