hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Prevádzkové poriadky podľa sieťových
predpisov EÚ
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500015427 14.3.2018
4500015430 14.3.2018
4500015474 14.3.2018
4500015468 14.3.2018
4500015464 14.3.2018
4500015499 14.3.2018
4500015498 14.3.2018
4500015497 14.3.2018
4500015496 14.3.2018
4500015495 14.3.2018
4500015493 14.3.2018
4500015492 14.3.2018
4500015494 14.3.2018
4500015487 14.3.2018
4500015486 14.3.2018
4500015485 14.3.2018
4500015484 14.3.2018
4500015483 14.3.2018
4500015482 14.3.2018
4500015490 14.3.2018
    >