hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Prevádzkové poriadky podľa sieťových
predpisov EÚ
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500015820 24.5.2018
4500015819 24.5.2018
4500015818 24.5.2018
4500015817 24.5.2018
4500015816 24.5.2018
4500015813 24.5.2018
4500015812 24.5.2018
4500015811 24.5.2018
4500015814 24.5.2018
4500015810 24.5.2018
4500015809 24.5.2018
4500015808 24.5.2018
4500015807 24.5.2018
4500015806 24.5.2018
4500015805 24.5.2018
4500015804 24.5.2018
4500015803 24.5.2018
4500015802 24.5.2018
4500015801 24.5.2018
4500015800 24.5.2018
    >