hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500013533 23.2.2017
4500013577 23.2.2017
4500013576 23.2.2017
4500013575 23.2.2017
4500013574 23.2.2017
4500013570 23.2.2017
4500013569 23.2.2017
4500013573 23.2.2017
4500013572 23.2.2017
4500013571 23.2.2017
4500013566 23.2.2017
4500013565 23.2.2017
4500013564 23.2.2017
4500013568 23.2.2017
4500013567 23.2.2017
4500013562 23.2.2017
4500013560 23.2.2017
4500013561 23.2.2017
4500013563 23.2.2017
4500013557 23.2.2017
    >