hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500014279 20.7.2017
4500014277 20.7.2017
4500014276 20.7.2017
4500014275 20.7.2017
4500014274 20.7.2017
4500014273 20.7.2017
4500014272 20.7.2017
4500014271 20.7.2017
4500014270 20.7.2017
4500014269 20.7.2017
4500014268 20.7.2017
4500014262 20.7.2017
4500014261 20.7.2017
4500014267 20.7.2017
4500014266 20.7.2017
4500014265 20.7.2017
4500014264 20.7.2017
4500014263 20.7.2017
4500014260 20.7.2017
4500014259 20.7.2017
    >