hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500014860 23.11.2017
4500014918 23.11.2017
4500014917 23.11.2017
4500014916 23.11.2017
4500014914 23.11.2017
4500014913 23.11.2017
4500014912 23.11.2017
4500014911 23.11.2017
4500014910 23.11.2017
4500014909 23.11.2017
4500014908 23.11.2017
4500014906 23.11.2017
4500014905 23.11.2017
4500014904 23.11.2017
4500014903 23.11.2017
4500014902 23.11.2017
4500014901 23.11.2017
4500014900 23.11.2017
4500014899 23.11.2017
4500014893 23.11.2017
    >