hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Prevádzkový poriadok
 
Aktualizovaný prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy platný
od 31.3.2017
 
Strana 1Strana 2
 
Rozhodnutie ÚRSO
Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy platná od 31.03.2017 PP_0006_2017_E-PP.pdf 4 MB
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy platná od 12.01.2017 Priloha_G_PP_SEPS_Metodika_GLDP.pdf 1,8 MB
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy platný od 01.01.2017 PP_SEPS_as_0021_2016_E-PP.pdf 4 MB
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy platný od 01.01.2016 PP_SEPS_as_0035_2015_E-PP.pdf 3 MB
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy platný od 17.07.2015 PP_SEPS_as_0019_2015_E-PP.pdf 3 MB
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy platný od 01.01.2015 PP_SEPS_as_0058_2014_E-PP.pdf 2 MB
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy platný od 25.8.2014 PP_SEPS_as_0027_2014_E-PP.pdf 3 MB
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy platná od 2.4.2014 PP_SEPS_as_0002_2014_E-PP.pdf 0,9 MB
Prevádzkový poriadok prenosovej sústavy SR platný od 1.1.2014 PP_SEPS_as_0048_2013_E-PP.pdf 2,3 MB
Prevádzkový poriadok prenosovej sústavy SR platný od 24.6.2013 PP_SEPS_as_0007_2013_E-PP.pdf 2,4 MB
Prevádzkový poriadok prenosovej sústavy SR platný od 1.1.2013 PP_SEPS_as_0213_2012_E-PP.pdf 2,3 MB