hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Publikácie a články
> Predstavenstvo sa stretlo s novinármi
Zhodnotenie úloh Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. v uplynulom roku, strategické zámery spoločnosti na najbližšie obdobie, otázky rozvoja, ...
zdroj: SEPS, a.s.
(9.3.2007)
 
> Slovenský elektroenergetický dispečing v Žiline v novom
Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej SEPS, a. s.) má nové sídlo Slovenského elektroenergetického dispečingu /SED/ v Žiline. Na slávnostnom otvorení 1.3.2006 sa zúčastnil minister hospodárstva SR Jirko Malchárkek, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, primátor mesta Žilina Ján Slota, predstavitelia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, medzinárodných elektroenergetických organizácií, zahraničných a slovenských firiem....
zdroj: SEPS, a.s.
(3.3.2006)
 
> S novinármi neformálne o úlohách a poslaní akciovej spoločnosti
Členovia Predstavenstva sa stretli s redaktormi niektorých médií SR...
zdroj: SEPS, a.s.
(31.1.2006)
 
> SEPS, a. s. chce zaviesť jednotný systém obchodovania
Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS, a. s.) plánuje najneskôr do 1. júla 2004 zaviesť jednotný postup obchodovania ...
zdroj: TASR
(7.10.2003)
 
> V kancelárii som málo, diskutujem s ľuďmi aby som ich získal
Rozhovor s predsedom predstavenstva Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. (SEPS, a. s.) Štefanom Bugárom. ...
zdroj: HN, 18.9.2003
(18.9.2003)
 
> Obchodný kódex Prenosovej sústavy Slovenskej republiky a poskytované služby
Účastníci trhu s elektrickou energiou túžobne očakávajú nový zákon....
zdroj: Energia, 9/2003
(10.9.2003)
 
> Atribúty prístupu a prenosu elektrickej energie v prenosovej sieti
Problematika prístupu do prenosovej siete a kvalita prenosu elektrickej energie úzko súvisí s legislatívnymi a technickými podmienkami...
zdroj: časopis EE, 4/2003
(15.8.2003)
 
> Liberalizácia trhu umožní dodávky elektrickej energie za lepších podmienok
Po reštrukturalizácii Slovenských elektrární, a.s. vznikla aj spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.)...
zdroj: euroReport máj 2002
(17.6.2002)