hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Služby
  Aukcie
  Scheduling
  Intraday
  Damas Energy
  ITC / CBT
  Zmluvy
  EIC Kódy
  Podporné služby
  Straty a vlastná spotreba PS
  Prenesená elektrina
 
  Scheduling

Scheduling

 
IT platforma pre scheduling cezhraničných prenosov a aukcie
 
Počnúc obchodným dňom 1.12.2010 spoločnosť SEPS používa IT platformu - systém Damas Energy modul Prenosové služby - na účely registrácie diagramov cezhraničných prenosov elektriny a výkon aukcií cezhraničných kapacít na profile SEPS/WPS.

Na registráciu do systému Damas Energy modul Prenosové služby je potrebné vyplniť registračný formulár subjektu a užívateľov (Služby / Damas Energy) a zaslať spolu s verejnou časťou certifikátu/certifikátov na e-mailovú adresu damas_registration@sepsas.sk.

Originály registračných formulárov prosíme zaslať na adresu:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Aukčná kancelária
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

Všetky subjekty a užívateľské účty budú na základe doručených formulárov zaregistrované do systému Damas Energy.

Pozn.: Produkčná prevádzka systému Damas skončila dňa 30.11.2010. Systém je užívateľom prístupný len v režime čítania, tzn. pre účely prístupu k historickým dátam.

Aukčna kancelária
 
Pravidlá / Manuály
Názov Dokument Veľkosť
Užívateľská príručka pre scheduling v regióne CEE Users_Guide_to_Scheduling_
in_CEE_Region_v2.doc
211 kB
Časový priebeh dohodnutia obchodného prípadu na profile SEPS/ČEPS Info_nominacie_SEPS_CEPS_
od18112014.doc
40 kB
Stručný prehľad pravidiel schedulingu cezhraničných prenosov - príklad XML Strucny_prehlad
_pravidiel.doc
90 kB
Damas Energy - Transmission Services - User Guide Damas_User_Guide.pdf 1,1 MB
Hromadná úprava nominácií Hromadna_uprava
_Prirucka.pdf
379 kB
 
Vzory XML - nominácie
Názov Dokument Veľkosť
Príklad cezhraničnej nominácie: štandardný čas 24h_standard.xml 4 kB
Príklad cezhraničnej nominácie:
prechod na letný čas
23h.xml 4 kB
Príklad cezhraničnej nominácie:
letný čas
24h.xml 4 kB
Príklad cezhraničnej nominácie:
prechod z letného na štandardný čas
25h.xml 4 kB
 
Export obchodných dát z Damas Energy
(https://dae.sepsas.sk/default.aspx?VIEW_CODE=SYS_DE-SS_PUB\PUB\USED_CAPACITY_ALLOCATED_OVERVIEW)
Názov Dokument Veľkosť
Prehľad pridelených a využitých kapacitných práv v roku 2016 export_used_capacity_allocated_
overview_2016.xls
8,39 MB
Prehľad pridelených a využitých kapacitných práv v roku 2015 export_used_capacity_allocated_
overview_2015.xls
8,36 MB
Prehľad pridelených a využitých kapacitných práv v roku 2014 export_used_capacity_allocated_
overview_2014.xls
8,37 MB
Prehľad pridelených a využitých kapacitných práv v roku 2013 export_used_capacity_allocated_
overview_2013.xls
8,38 MB
Prehľad pridelených a využitých kapacitných práv v roku 2012 export_used_capacity_allocated_
overview_2012.xls
9,18 MB