hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Verejné obstarávanie
  Zákon č. 343/2015 Z. z
  Zákon č. 25/2006 Z. z.
 
  Verejné obstarávanie podľa zákona č.343/2015 Z. z.
 
Profil obstarávateľa
Zverejňovanie informácií a dokumentov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • obchodné meno: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s
  • sídlo: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
  • identifikačné číslo: 35 829 141
Názov predmetu zákazky Inovácia vzdialených SCADA klientov RIS ESt pre prevádzkové správy
Zoznamom dodávok tovaru, zrealizovaných za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania