hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Verejné obstarávanie
  Zákon č. 343/2015 Z. z
  Zákon č. 25/2006 Z. z.
 
  Verejné obstarávanie podľa zákona č.343/2015 Z. z.
 
Profil obstarávateľa
Zverejňovanie informácií a dokumentov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • obchodné meno: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s
  • sídlo: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
  • identifikačné číslo: 35 829 141
Názov predmetu zákazky Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn.
Zoznam zmlúv za poskytnuté služby, v zmysle opisu predmetu zákazky, zrealizované za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania Priloha_c.2_k_Sutaznym_podkladom_Zoznam_
zmluv_za_poskytnute_sluzby.doc
Návrh na plnenie kritéria Priloha_c.4_k_SP-Navrh_na_plnenie_kriteria.doc