english piatok - 20. apríl, 2018,    meniny má MARCEL hlavná stránka kontakty vyhľadávanie mapa stránok
SEPS

Aktuality

> Oznam
Dňa 19.04.2018 bola zahájená verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia ...
(20.4.2018)
> Informácia pre odberateľov elektriny v SR - podnikateľov aj domácnosti
Agentúra pre spoluprácu európskych regulátorov v energetike (Agency for the Cooperation of Energy Regulators...
(18.4.2018)
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania...
(4.4.2018)
> Poďakovanie za účasť v prieskume spokojnosti
Vážení obchodní partneri,
spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) opäť uskutočnila prieskum spokojnosti ...
(28.3.2018)
> Oznam
Bolo zverejnené vyhodnotenie výberového konania na nákup elektriny na krytie strát...
(28.3.2018)

  

Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov EÚ

Pre viac informácií o pan-európskych dátach navštívte stránku
Platformy transparentnosti ENTSO-E

Viac informácií o
Platforme transparentnosti ENTSO-E

Tlačové správy

> Bez pomoci by neprežili – ľudia chránia vtáky aj pred nárazmi do vedení
Územie Slovenska je pretkané stále hustejšou sieťou elektrických vedení v rozsahu takmer 35-tisíc kilometrov. Pre vtáctvo sú drôty...
(21.9.2017)
> Podpis memoranda o zámere zvýšiť prenosovú kapacitu medzi elektrizačnými sústavami Slovenskej republiky a Ukrajiny
Prevádzkovatelia prenosových sústav SR a Ukrajiny podpísali dňa 21.6.2017 v Kyjeve Memorandum o...
(22.6.2017)
> Tlačová správa
V anglickej verzii stránky bola zverejnená tlčová správa "V4 Transmission system operators (ČEPS, MAVIR, PSE, SEPS) and TRANSELECTRICA are deeply concerned by nontransparent developments around the implementation of congestion management at the Austrian-German border."...
(24.5.2017)
> Výsledky hospodárenia SEPS za rok 2016
V sídle spoločnosti sa dňa 3.5.2017 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (ďalej „SEPS“), ktoré prerokovalo a schválilo individuálnu a konsolidovanú výročnú správu spoločnosti, účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2016....
(3.5.2017)
> Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska má nové prezídium
Zvolené bolo na dnešnom valnom zhromaždení

Riadne valné zhromaždenie Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska (ďalej „ZZES“) sa uskutočnilo...
(4.4.2017)
Posledná modifikácia: 20.4.2018 Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, info@sepsas.sk