hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Sieťové predpisy
 
 

ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu Prevádzkové plánovanie a Scheduling („Operational Planning and Scheduling Network Code“)

 
Brusel, 7.11.2012

Dňa 7. novembra 2012 začalo ENTSO-E cez svoje internetové rozhranie verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu Prevádzkové plánovanie a Scheduling (OPS NC) a zároveň vyzvalo záujmové strany k predloženiu pripomienok v termíne do 7. januára 2013. Počas uvedeného konzultačného obdobia usporiada ENTSO-E v Bruseli 20. novembra 2012 seminár s Technickou expertnou skupinou prevádzkovateľov distribučných sústav (TEG DSOs) ako aj verejný seminár pre zainteresované strany dňa 21. novembra 2012 za účelom informovanosti a získania spätnej väzby k návrhu sieťového predpisu.

Súčasťou verejnej konzultácie je zverejnenie návrhu sieťového predpisu spolu s podporným dokumentom, ktorý poskytuje prehľad o prístupe pri tvorbe predmetného sieťového predpisu ako aj poskytuje odpoveď na spätnú väzbu získanú počas seminárov s predstaviteľmi TEG DSOs a zainteresovaných strán v máji a júli 2012. Materiál k seminárom je dostupný tu.

Všetky pripomienky k návrhu Sieťového predpisu Prevádzkové plánovanie a Scheduling je potrebné predložiť cez internetové rozhranie ENTSO-E. Pripomienky, ktoré nebudú predložené cez spomenuté rozhranie nebudú považované za oficiálne predložené pripomienky ku konzultácii. Ďalšie informácie o spôsobe predkladania pripomienok je možné získať tu.

Po ukončení verejnej konzultácie budú všetky pripomienky zverejnené. ENTSO-E posúdi každú pripomienku a v prípade potreby nimi vylepší a zdokonalí návrh sieťového predpisu.

ENTSO-E predloží a oddiskutuje predbežné vyhodnotenie pripomienok počas seminárov s TEG DSOs a zainteresovanými stranami koncom januára 2013. Vyhodnotenie všetkých pripomienok ako aj predloženie finálneho sieťového predpisu na ACER sa očakáva v apríli 2013.

Návrh sieťového predpisu, ktorý je súčasťou tejto verejnej konzultácie, sa začal tvoriť vo februári 2012, kedy Európska komisia udelila mandát ENTSO-E na vypracovanie návrhu sieťového predpisu a k predloženiu finálneho sieťového predpisu na ACER.

Sieťový predpis Prevádzkové plánovanie a Scheduling je vypracovaný združením ENTSO-E v súlade s postupmi stanovenými v Nariadení 714/2009/EK ako aj s Rámcovými pravidlami k Prevádzke elektrickej sústavy, ktoré vypracoval ACER.


Súvisiace odkazy
 
 
Späť