english štvrtok - 18. september, 2014,    meniny má EUGÉNIA hlavná stránka kontakty vyhľadávanie mapa stránok

Aktuality

> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania...
(28.8.2014)
> Oznam
Bol zverejnený aktualizovaný Prevádzkový poriadok...
(26.8.2014)
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania...
(4.8.2014)
> Oznam
Bol zverejnený "Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na obdobie rokov 2014 - 2023"...
(2.7.2014)
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania...
(30.6.2014)

  

Tlačové správy

> Vývoj projektu 4M Market Coupling
Projekt 4M Market Coupling (4M MC) úspešne pokračuje v ďalšom vývoji. Dokončenie implementačnej fázy a výsledky prvých interných testov...
(2.9.2014)
> Tlačová správa
SEPS v spolupráci s partnermi vykonala skúšky „štartu z tmy“...
(19.6.2014)
> Skúška štartu z tmy
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., v spolupráci s Teplárňou Košice, a. s., DG Energy, a. s., Slovenskými elektrárňami , a. s., a Východoslovenskou distribučnou, a. s., pripravuje reálne skúšky „štartu z tmy“, ktoré sa vykonajú na budúci týždeň v stredu. ...
(13.6.2014)
> Tlačová správa
V sídle spoločnosti sa dnes uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (ďalej „SEPS“), ktoré...
(29.5.2014)
> Výsledky hospodárenia SEPS za rok 2013
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., uzatvorila výsledky hospodárenia za rok 2013 so ziskom po zdanení vo výške...
(29.4.2014)
Posledná modifikácia: 11.9.2014 Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, info@sepsas.sk