hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Ekológia
  Environmentálna politika
  Zverejňovanie informácií (§ 33a zák.č. 17_1992 Zb. o životnom prostredí)
  Fotogaléria
 
  Životné prostredie
 
Systém environmentálneho manažmentu (EMS)
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. sa rozhodla zaviesť, udržiavať a zlepšovať EMS podľa medzinárodných noriem ISO 14 000. Pre zabezpečovanie tohoto cieľa uplatňuje hlavne tieto nástroje:
 • environmentálnu politiku
 • environmentálne aspekty
 • právne a iné požiadavky
 • dlhodobé a krátkodobé environmentálne ciele
 • programy environmentálneho manažérstva
 • vodné a odpadové hospodárstvo
 
Hlavné ekologické aktivity:
 • ekologické zabezpečenie zariadení s olejovými náplňami
 • výstavba čistiacich staníc dažďových zaolejovaných vôd
 • výmena prístrojových transformátorov s olejovými náplňami
 • čistenie, filtrácia a regenerácia izolačných olejov
 • minimalizácia množstva odpadov
 • ochrana vtáctva v trase elektrických vedení
 • ekologické nátery stožiarov elektrických vedení