hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Služby
  Aukcie
  Scheduling
  Intraday
  Damas Energy
  ITC / CBT
  Zmluvy
  EIC Kódy
  Podporné služby
  Straty a vlastná spotreba PS
  Prenesená elektrina
 
  Aukcie

Cieľom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (ďalej len "SEPS") pri poskytovaní prenosu na cezhraničných vedeniach je vytvoriť podmienky pre optimálne využitie prenosových sietí transparentným a nediskriminačným spôsobom všetkým oprávneným účastníkom trhu s elektrinou pri dodržaní bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrizačnej sústavy a dodržania prijatých medzinárodných záväzkov.

Pretože prenos na cezhraničných profiloch podlieha striktne pravidlám prevádzky medzinárodných prepojení a koordinácii so susedným prevádzkovateľom, rešpektujú pravidlá prideľovania tiež dohody so susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav (TSO) týkajúce sa koordinácie zabezpečenia prenosov na spoločnom profile. Pretože pravidlá a podmienky spolupráce s jednotlivými susednými TSO sú odlišné, sú pravidlá prideľovania stanovené zvlášť na každý profil. Uvedený postup má za cieľ zabezpečiť maximálnu koordináciu postupov susedných TSO a uľahčiť pre účastníkov trhu dojednávanie a realizáciu cezhraničných prenosov.

Kontakt na Aukčnú kanceláriu SEPS


Medzinárodné profily:

Prehľad aukcií / alokácií