hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aukcie
  Profil SK / CZ
  Profil SK / PL
  Profil SK / UA
  Profil SK / HU
  Prehľad aukcií / alokácií
  Aukčná kancelária SEPS
 
  Prehľad aukcií / alokácií
 

Prehľady - Aukcie/Alokácie

 
Počnúc 1.12. 2010 SEPS uviedla do prevádzky modul Prenosové služby systému Damas Energy, ktorý sa využíva na scheduling cezhraničných prenosov a prideľovanie cezhraničných kapacitných práv.

V systéme Damas Energy modul Prenosové služby:

Počnúc 1.1. 2011 sú voľné obchodovateľné prenosové kapacity na profiloch SEPS/PSE a SEPS/MAVIR prideľované v rámci ročných/mesačných/denných koordinovaných aukcií prenosových kapacít v regióne strednej a východnej Európy. Funkciu Aukčnej kancelárie pre koordinované aukcie zabezpečuje v mene všetkých participujúcich strán CAO Central Allocation Office GmbH.
Prehľad ponúkaných kapacít a výsledkov koordinovaných aukcií pozri tu.


Počnúc 12.9.2012 skončilo prideľovanie kapacít na profile SEPS/MAVIR v denných aukciách prostredníctvom CAO, kapacity sú na dennej báze prideľované implicitne v rámci trilaterálneho spoločného česko-slovensko-maďarského day-ahead trhu s elektrinou.
 
 

Archív