hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aukcie
  Profil SK / CZ
  Profil SK / PL
  Profil SK / UA
  Profil SK / HU
  Prehľad aukcií / alokácií
  Aukčná kancelária SEPS
 
  Profil SK / PL
 

Rok 2019

 
  Dlhodobé prideľovanie cezhraničných kapacít

  V zmysle Rozhodnutia č. 0007/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav ohľadom zriadenia jednotnej prideľovacej platformy (SAP) podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719, je výkonom úloh SAP (Single Allocation Platform) poverená spoločnosť JAO Joint Allocation Office S.A.

  V zmysle Rozhodnutia č. 0006/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv (LTTR) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 a Rozhodnutia ÚRSO č. 0008/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil zmenu súčasného regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv podľa nariadenia FCA, sú na profile SK-PL zavedené dlhodobé aukcie prenosových kapacít.

  Dlhodobé prenosové práva sú prideľované prostredníctvom spoločnosti JAO, ktorá je poverená výkonom úloh SAP.

  Dlhodobé prenosové práva sú prideľované formou fyzických prenosových práv v súlade s princípom Use-It-Or-Sell-It.

  Dlhodobé prenosové práva sú prideľované prostredníctvom ročných a mesačných aukcií v zmysle platných aukčných pravidiel Harmonized auction rules zverejnených na internetovej stránke JAO, pozri:

 • http://jao.eu/support/resourcecenter/overview


 • Denné prideľovanie cezhraničných kapacít

  Denné prenosové práva sú prideľované prostredníctvom spoločnosti JAO.

  Denné prenosové práva sú prideľované formou fyzických prenosových práv.

  Denné prenosové práva sú prideľované prostredníctvom denných explicitných aukcií v zmysle platných aukčných pravidiel zverejnených na internetovej stránke JAO, pozri:

 • http://jao.eu/support/resourcecenter/overview


 • Vnútrodenné prideľovanie cezhraničných kapacít

  Na vnútrodennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované metódou first comes - first served. Funkciu alokátora kapacít vykonáva spoločnosť ČEPS.
  Bližšie informácie pozri tu.

Rok 2018

 
  Voľné obchodovateľné prenosové kapacity na profile SK/PL sú na ročnej, mesačnej a dennej báze prideľované v rámci koordinovanej aukcie prenosových kapacít. Funkciu Aukčnej kancelárie pre koordinované aukcie zabezpečuje v mene všetkých participujúcich strán JAO Joint Allocation Office.

 • Bližšie informácie:
  http://jao.eu/main


 • Aukčné pravidlá:
  http://jao.eu/support/resourcecenter/overview


 • Na vnútrodennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované metódou first comes - first served. Funkciu alokátora kapacít vykonáva spoločnosť ČEPS.
  Bližšie informácie pozri tu.

Archív

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

 
 
Späť