hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Služby
  Aukcie
  Scheduling
  Intraday
  Damas Energy
  ITC / CBT
  Zmluvy
  EIC Kódy
  Podporné služby
  Straty a vlastná spotreba PS
  Prenesená elektrina
 
  Damas Energy
 
Informačný systém Damas Energy je internetovým systémom, ktorý slúži na automatizáciu obchodných a technických procesov v energetickej sústave Slovenskej republiky. Zaisťuje flexibilnú komunikáciu medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a ostatnými účastníkmi trhu - výrobcami elektriny, domácimi i zahraničnými obchodníkmi, veľkoodberateľmi elektriny či poskytovateľmi podporných služieb a v neposlednom rade i efektívnu komunikáciu medzi internými používateľmi. Systém Damas Energy každodenne zabezpečuje obojstranný prenos obchodných i technických dát a vykonáva ich spracovanie a vyhodnocovanie.
e-Portál Damas Energy bol uvedený do produkčnej prevádzky v dvoch etapách: modul Podporné služby dňa 1.11.2009 a modul Prenosové služby dňa 1.12.2010
 
Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Registračné formuláre Registracny_formular_subjektu.xls
Registracny_formular_uzivatela.xls
226 kB
230 kB
Pravidlá prevádzky Damas Energy Pravidla_prevadzky.pdf 712 kB
Pravidlá / manuály Pouzivatelska_prirucka_Damas_Energy.pdf 2,02 MB
Certifikačné autority Podporovane_certifikacne_autority.pdf 48 kB
 
 
 

Archív