hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Služby
  Aukcie
  Scheduling
  Intraday
  Damas Energy
  ITC / CBT
  Zmluvy
  EIC Kódy
  Podporné služby
  Straty a vlastná spotreba PS
  Prenesená elektrina
 
  EIC Kódy
 

Oznam

 
Predstavenstvo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. svojím uznesením schválilo poverenie spoločnosti OKTE, a.s. činnosťou Lokálneho vydavateľa EIC identifikačných čísel (EIC kódov), centrálnou registráciou a evidenciou EIC kódov, ako aj stanovením postupu pri určovaní identifikačných čísiel, ktoré prideľujú a evidujú prevádzkovatelia sústav, prevádzkovatelia priamych vedení a výrobcovia elektriny, v súlade so štandardom združenia ENTSO-E.

V súvislosti s týmto rozhodnutím SEPS ukončí vydávanie EIC kódov dňa 26.6. 2013, tzn. žiadosti o pridelenie EIC kódu doručené do SEPS v termíne po 26.6. 2013 budú postúpené na vybavenie do OKTE, a.s. (www.okte.sk)
 
 

Odkazy na EIC kódy

 
EIC kódy vydané SEPS
Kompletný Európsky zoznam EIC kódov
Úrady vydávajúce EIC kódy
 
 

Archív