hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    EIC Kódy
  Postup pridelovania kódov
  Systém kódovania
 
  Systém kódovania meracích bodov
 

Kódovanie meracích bodov

 
Po pridelení EIC kódu (typ X) k identifikácii účastníka môže prevádzkovateľ sústavy v plnej súčinnosti so SEPS pristúpiť ku kódovaniu svojich meracích bodov.
V súlade s návrhom ENTSO-E pre systém kódovania meracích bodov a metodického postupu prijatého v spolupráci so spoločnosťou OKTE, a.s. ako budúceho prevádzkovateľa centrálneho dátového skladu nameraných údajov.

Kód pre merací bod si generuje prevádzkovateľ sústavy podľa nasledovných pravidiel:

Pevne stanovené znaky:
 • znaky 1,2 - dvojmiestne číslo pre národný vydávací úrad, pridelené ETSO „24
 • znak 3 - písmeno „Z“, označujúce skutočnosť, že sa jedná o kód meracieho bodu,
 • znaky 4,5,6 - vyhradené pre jednoznačné označenie prevádzkovateľa sústavy. Tieto tri znaky pridelí operatívne každému účastníkovi trhu SEPS po obdržaní e-mailom zaslanej požiadavky (eic@sepsas.sk) od daného účastníka trhu.
Voľne stanovené znaky:
 • znaky 7-15 - číslice, veľké písmená anglickej abecedy alebo pomlčka, slúžiace k označeniu meracieho bodu, ktoré prideľuje príslušný prevádzkovateľ sústavy.
Kontrolný znak:
Príklad:
 
 
Legenda:
 • Červenou sú označené pevne stanovené znaky.
 • Modrou sú označené znaky, ktoré si účastník trhu označí podľa vlastnej potreby (napr. ČOM). (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. používa tri znaky k označeniu meracej oblasti. V tomto prípade „VAR“ označuje oblasť Varín.)
 • Zelenou je označený kontrolný znak.
 • Vydané označenia prevádzkovateľov sústav (Issued designations for TSO).xls
 •  
  Späť