hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Vydávanie stanovísk k žiadostiam tretích strán
  Archív správ
 
  Informácie o OZE
> Oznam
Boli zverejnené závery štúdie „Posúdenie vplyvu obnoviteľných zdrojov elektriny prevádzkovaných na území SR na elektrizačnú sústavu SR“...
(30.11.2012)
 
> Informácia
Postup SEPS, a. s., pri vydávaní stanovísk k žiadostiam na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu zdroja elektriny ...
(11.6.2010)
 
> Oznam
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len SEPS, a.s.) ako prevádzkovateľ elektrizačnej prenosovej sústavy, oznámila záujemcom o výstavbu zdrojov elektriny na báze technológie fotovoltického využitia slnečnej energie (ďalej len SZE) ...
(11.12.2009)
 
> Oznam
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (SEPS, a.s.) ako prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy Slovenskej republiky oznamuje...
(27.11.2009)