hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Služby
  Aukcie
  Scheduling
  Intraday
  Damas Energy
  ITC / CBT
  Zmluvy
  EIC Kódy
  Podporné služby
  Straty a vlastná spotreba PS
  Prenesená elektrina
 
  Intraday

OZNÁMENIE

 
Spoločné vyhlásenie spoločností PSE a SEPS o vnútrodennej alokácií cezhraničnch kapacít na poľsko-slovenskej hranici


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) pôsobiaci ako prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) v Poľsku a na Slovensku týmto informujú, že dňa 4. februára 2020 sa začne dočasné riešenie prideľovania vnútrodenných kapacít formou explicitnej alokácie na poľsko-slovenskej hranici („dočasné riešenie“). 4. február 2020 je prvý deň dodávky, pre ktorý sa uskutoční vnútrodenná alokácia. Očakáva sa, že dočasné riešenie bude v prevádzke až do spustenia trvalého riešenia, ktoré má zahrnúť poľsko-slovenskú hranicu do Single Intra-day Coupling (SIDC).

30.1.2020

 

OZNÁMENIE

 
Oznámenie vo veci prideľovania prenosových kapacít v časovom rámci vnútrodenného trhu na profile SK-PL


Spoločnosti Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) ako prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) v Poľsku, a na Slovensku informujú, že alokácia prenosových kapacít v časovom rámci vnútrodenného trhu na slovensko-poľskej hranici bude dočasne prerušená od 19./20.11.2019 (posledný obchodný deň, pre ktorý sa uskutoční vnútrodenné prideľovanie kapacít na profile SK/PL je obchodný deň 19.11.2019). Prerušenie vyplýva z implementácie jednotného prepojenia vnútrodenných trhov (Single Intra-Day Coupling – SIDC) prostredníctvom spustenia druhej vlny projektu XBID v Poľsku, ktorá nezahŕňa hranicu poľskej a slovenskej ponukovej oblasti. Po úspešnom spustení druhej vlny projektu XBID je plánovaná implementácia dočasného riešenia založeného na mechanizme explicitnej aukcie (Dočasné Riešenie). Časový rozdiel medzi spustením druhej vlny projektu XBID a Dočasného Riešenia vyplýva z potreby implementácie mechanizmu explicitnej aukcie a jeho integrácie s SIDC na strane PSE s predpokladanou dobou trvania 2 mesiace. Implementácia dočasného riešenia v druhej polovici januára 2020 bude možná vďaka efektívnej spolupráci oboch PPS.

Informácia o spustení dočasného riešenia na poľsko-slovenskej hranici bude v dostatočnom predstihu poskytnutá prevádzkovateľmi prenosových sústav.

Plánované cieľové riešenie je predpokladané so zahrnutím slovensko-poľskej hranice v SIDC.

SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy na území SR vzhľadom na avizované dočasné prerušenie vnútrodenného prideľovania prenosových kapacít na hranici SK-PL informuje, že explicitné prideľovanie cezhraničných prenosových kapacít v časovom rámci vnútrodenného trhu na hraniciach SK-CZ a SK-HU bude aj naďalej pokračovať tak, ako doteraz.
 

Intraday

 
Vnútrodenné prideľovanie cezhraničných kapacít prebieha formou explicitnej alokácie použitím metódy First Come, First Served. Funkciu alokátora kapacít na vnútrodennej báze plní ČEPS www.ceps.cz.

Vnútrodenné prideľovanie cezhraničných kapacít prebieha na cezhraničných profiloch SK/CZ, SK/HU a SK/PL od 1.12. 2010.

Počnúc obchodným dňom 3.4.2012 prebieha vnútrodenná alokácia kapacít na profile SK/CZ v režime 1-hodinových seáns.
Počnúc obchodným dňom 5.9.2018 prebieha vnútrodenná alokácia kapacít na profile SK/HU v režime 1-hodinových seáns.
Na profile SK/PL prebieha vnútrodenná alokácia kapacít v režime 4-hodinových seáns.
Na profile SK/UA neprebieha vnútrodenná alokácia kapacít.

Procedúra a pravidlá vnútrodenného prideľovania kapacít a nominácie cezhraničných prenosov sú popísané v priloženom dokumente INTRADAY CAPACITY ALLOCATION AND NOMINATION PROCEDURE Trader Guide.

Podporu pre procesy nominácií a zosúhlasovania vnútrodenných cezhraničných prenosov na strane SEPS poskytuje odbor Aukčná kancelária SEPS:

e-mail: aukcie@sepsas.sk
tel.: +421 2 5069 2804
 

Rok 2020

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január - november 2020
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS › ČEPS 492 895,0 781 651,5 63,06%
ČEPS › SEPS 240 836,0 10 831 629,4 2,22%
SEPS › MAVIR 109 409,0 8 469 485,8 1,29%
MAVIR › SEPS 199 944,0 306 801,2 65,17%
SEPS › PSE 5 168,0 396 055,0 1,30%
PSE › SEPS 2 214,0 158 512,0 1,40%
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na jednotlivých profiloch - január - november 2020
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2019

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2019
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 428 117,0 727 001,8 58,89%
ČEPS - SEPS 192 948,0 12 366 713,5 1,56%
SEPS - MAVIR 84 907,0 8 887 952,1 0,96%
MAVIR - SEPS 127 682,0 281 001,2 45,44%
SEPS - PSE 23 566,0 194 048,0 12,14%
PSE - SEPS 7 172,0 206 282,0 3,48%
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na jednotlivých profiloch - január - december 2019
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2018

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2018
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 362 715,0 2 506 371,6 14,47%
ČEPS - SEPS 230 894,0 12 890 245,8 1,79%
SEPS - MAVIR 168 804,0 7 753 845,2 2,18%
MAVIR - SEPS 157 361,0 715 473,3 21,99%
SEPS - PSE 1 155,0 44 612,0 2,59%
PSE - SEPS 15 971,0 407 022,0 3,92%
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2018 na jednotlivých profiloch - január - december 2018
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2017

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2017
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 317 204,0 1 573 815,1 20,16%
ČEPS - SEPS 209 254,0 13 787 572,2 1,52%
SEPS - MAVIR 91 233,0 9 022 644,0 1,01%
MAVIR - SEPS 85 173,0 269 101,9 31,65%
SEPS - PSE 670,0 9 164,0 7,31%
PSE - SEPS 47 551,0 831 309,0 5,72%
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2017 na jednotlivých profiloch - január - december 2017
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2016

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2016
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 275 908,0 3 154 293,6 8,75 %
ČEPS - SEPS 222 699,0 12 525 558,8 1,78 %
SEPS - MAVIR 92 990,0 7 677 340,7 1,21 %
MAVIR - SEPS 75 590,0 1 125 399,3 6,72 %
SEPS - PSE 86,0 10 941,0 0,79 %
PSE - SEPS 2 013,0 136 142,0 1,48 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2016 na jednotlivých profiloch - január - december 2016
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2015

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2015
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 196 835,0 1 848 922,4 10,65 %
ČEPS - SEPS 141 627,0 12 097 744,7 1,17 %
SEPS - MAVIR 26 877,0 7 861 095,2 0,34 %
MAVIR - SEPS 41 812,0 319 431,3 13,09 %
SEPS - PSE 58,0 3 392,0 1,71 %
PSE - SEPS 2 176,0 402 053,0 0,54 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2015 na jednotlivých profiloch - január - december 2015
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2014

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose v roku 2014
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 153 367,0 2 222 536,0 6,90 %
ČEPS - SEPS 121 695,0 10 624 351,0 1,15 %
SEPS - MAVIR 27 498,0 7 634 596,2 0,36 %
MAVIR - SEPS 28 267,0 519 168,4 5,44 %
SEPS - PSE 285,0 8 637,0 3,30 %
PSE - SEPS 1 917,0 232 938,0 0,82 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2014 na jednotlivých profiloch
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2013

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose v roku 2013
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 139 763,0 3 827 231,7 3,65 %
ČEPS - SEPS 130 649,0 8 944 972,2 1,46 %
SEPS - MAVIR 71 770,0 7 212 215,8 1,00 %
MAVIR - SEPS 22 396,0 849 463,1 2,64 %
SEPS - PSE 995,0 41 203,0 2,41 %
PSE - SEPS 6 049,0 1 455 483,0 0,42 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2013 na jednotlivých profiloch
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2012

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose v roku 2012
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 100 544,0 2 184 594,4 4,60 %
ČEPS - SEPS 105 903,0 10 316 783,3 1,03 %
SEPS - MAVIR 28 739,0 8 980 779,3 0,32 %
MAVIR - SEPS 11 110,0 564 280,3 1,97 %
SEPS - PSE 90,0 21 144,0 0,43 %
PSE - SEPS 907,0 1 216 496,0 0,07 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2012 na jednotlivých profiloch
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 
 

Rok 2011

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose v roku 2011
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 65 600,0 4 492 304,2 1,46 %
ČEPS - SEPS 88 223,0 10 913 109,7 0,81 %
SEPS - MAVIR 25 550,0 8 831 684,0 0,29 %
MAVIR - SEPS 7 419,0 1 031 635,0 0,72 %
SEPS - PSE 61,0 37 164,0 0,16 %
PSE - SEPS 1 537,0 1 284 553,0 0,12 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2011 na jednotlivých profiloch
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.