hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Hlavná stránka
  Profil
  Ekonomika
  Technické údaje
  Dispečing
  Služby
  Ekológia
  Aktuality
  Dokumenty
  Odkazy
  Kontakty
  Náhrady
  Mapa stránok
  Vyhľadávanie
 
  Kontakty
 
Spoločná korešpondenčná adresa pre všetky úseky a pracoviská

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
Slovenská republika

 
Spoločná elektronická adresa pre všetky úseky a pracoviská
 
Info@sepsas.sk
 

 
 
Spojovateľka
 
tel.: 02/5069 2191
 

 
 
Centrálna podateľňa
 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
Slovenská republika
   


Skrátené úradné hodiny pre verejnosť s účinnosťou od piatku 9.10.2020 do odvolania:

Po – Pia: 9:30 – 13:00 
 
 
 
Generálny riaditeľ
     
  Ing. Peter Dovhun
generálny riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
   
 
tel.:
fax.:
 

 
02/5069 2552
02/5069 2010
 
 
     
 
Úseky
       
  Úsek podpory riadenia  
  Ing. Jaroslav Vach, MBA
poverený riadením úseku
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
   
 
tel.:
 
 

 
02/5069 2343
 
 
 
 
  Úsek prevádzky  
  Ing. Miroslav Janega
vrchný riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
   
 
tel.:
fax.:
 

 
02/5069 2910
02/5069 2914
 
 
 
Úsek SED a obchodu
Ing. Miroslav Janega
poverený riadením úseku
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
 
 
tel.:
fax.:
 
 
 
02/5069 2775
02/5069 2296
 
 
Úsek ekonomiky
Ing. Jaroslav Vach, MBA
vrchný riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
 
 
tel.:
fax.:
 
 
 
02/5069 2152
02/5069 2198
 
 
Úsek rozvoja, investícií a obstarávania
Mgr. Martin Riegel
vrchný riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
 
 
tel.:
fax.:
 
 
 
02/5069 2612
02/5069 2010
 
 
Úsek ICT
Ing. Peter Dovhun
poverený riadením úseku
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
 
 
tel.:
fax.:
 
 
 
02/5069 2307
02/5069 2199
 
 
Úsek stratégie a medzinárodnej spolupráce
Mgr. Martin Riegel
poverený riadením úseku
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
 
 
tel.:
fax.:
 
 
 
02/5069 2481
02/5069 2319
 
 
 
Prevádzkové správy
       
Prevádzková správa Východ

Ing. Miroslav Stančák
vedúci odboru prevádzky – Východ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
082 03 LEMEŠANY

 
tel.:
fax.:
 
 
051/748 5723 
02/5069 2081
 
 
Prevádzková správa Stred
Ing. Branislav Balko
výkonný riaditeľ sekcie prevádzkovej správy Stred  
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
 038 52 SUČANY
 
tel.:
fax.:

 
043/424 1309
02/5069 2088
043/424 1353
 
Prevádzková správa Západ
Ing. Tomáš Pavlík
výkonný riaditeľ sekcie prevádzkovej správy Západ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
919 24 KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM
 
 
tel.:

 

 
0906 764 730
02/5069 4730
 
 
 
Kontakt pre médiá
     
  Mgr. Norbert Deák
vedúci Odboru komunikácie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
   
 
tel.:

 

 
0918 891 940
02/5069 2209
 
 
     
  email: komunikacia@sepsas.sk

 
Kontakt pre infozákon
     
  Mgr. Norbert Deák
vedúci Odboru komunikácie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
   
 
tel.:

 

 
0918 891 940
02/5069 2209
 
 
     
  email: komunikacia@sepsas.sk