hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Hlavná stránka
  Profil
  Ekonomika
  Technické údaje
  Dispečing
  Služby
  Ekológia
  Aktuality
  Dokumenty
  Odkazy
  Kontakty
  Náhrady
  Mapa stránok
  Vyhľadávanie
 
  Mapa stránok
Hlavná stránka
    Profil
        O spoločnosti
        Charakteristika
        Strategické ciele
        Orgány spoločnosti
        Organizačná štruktúra
        Kontakty
        Kde nás nájdete
        Medzinárodné aktivity
        Podporili sme
        Prezentácia spoločnosti
    Ekonomika
        Výsledky hospodárenia
            Výsledky hospodárenia 2019
            Výsledky hospodárenia 2018
            Výsledky hospodárenia 2017
            Výsledky hospodárenia 2016
            Výsledky hospodárenia 2015
            Výsledky hospodárenia 2014
            Výsledky hospodárenia 2013
            Výsledky hospodárenia 2012
            Výsledky hospodárenia 2011
            Výsledky hospodárenia 2010
            Výsledky hospodárenia 2009
            Výsledky hospodárenia 2008
            Výsledky hospodárenia 2007
            Výsledky hospodárenia 2006
            Výsledky hospodárenia 2005
            Výsledky hospodárenia 2004
            Výsledky hospodárenia 2003
            Výsledky hospodárenia 2002
            Otváracia súvaha
        Výročné správy
            Výročná správa 2003
            Výročná správa 2004
        Uznesenia z valného zhromaždenia spoločnosti
    Technické údaje
        Základné údaje
        Schémy siete
        Vybrané ukazovatele
    Dispečing
        Denné údaje o prevádzke
            Týždenné údaje o prevádzke
                Rok 2002
                Rok 2003
                Rok 2004
                Rok 2005
                Rok 2006
                Rok 2007
                Rok 2008
                Rok 2009
        Týždenné údaje o prevádzke
            Zaťaženie sústavy - predikcia
            Prenosové kapacity - predikcia
            Naplnenie vodných nádrží
        Mesačné údaje o prevádzke
            Zaťaženie sústavy - predikcia
            Plán vypnutí a odstávok
            Mesačné ukazovatele
                Rok 2002
                Rok 2003
                Rok 2004
                Rok 2005
                Rok 2006
                Rok 2007
                Rok 2008
                Rok 2009
                Rok 2010
                Rok 2011
                Rok 2012
                Rok 2013
                Rok 2014
                Rok 2015
                Rok 2016
                Rok 2017
                Rok 2018
                Rok 2019
                Rok 2020
                Späť
        Ročné údaje o prevádzke
            Zaťaženie sústavy - predikcia
            Ročný plán vypnutí a odstávok
            Ročenky SED
                Rok 2000
                Rok 2001
                Rok 2002
                Rok 2003
                Rok 2004
                Rok 2005
                Rok 2006
                Rok 2007
                Rok 2008
                Rok 2009
                Rok 2010
                Rok 2011
                Rok 2012
                Rok 2013
                Späť
            Výroba a spotreba
        História
            Medzinárodná spolupráca
            Vývoj dispečer. riadenia
            Výroba a spotreba
        Pokyny na zber dát
    Služby
        Aukcie
            Profil SK / CZ
                Výsledky ročnej aukcie
                Voľné obchodovateľné kapacity
                Výsledky mesačných aukcií
                Archív mesačných aukcií
            Profil SK / PL
                Výsledky ročnej aukcie
                Voľné obchodovateľné kapacity
                Výsledky mesačných aukcií
                Archív mesačných aukcií
            Profil SK / UA
                Voľné obchodovateľné kapacity
                Výsledky mesačných aukcií
                Archív mesačných aukcií
                Výsledky aukcie 2009
                Výsledky aukcie 2008
                Výsledky aukcie 2007
                Výsledky aukcie 2006
                Výsledky aukcie 2005
            Profil SK / HU
                Voľné obchodovateľné kapacity
                Výsledky mesačných aukcií
                Archív mesačných aukcií
                Výsledky aukcie 2008
                Výsledky aukcie 2007
                Výsledky aukcie 2006
                Výsledky aukcie 2005
            Prehľad aukcií / alokácií
            Aukčná kancelária SEPS
        Scheduling
        Intraday
        Damas Energy
        ITC / CBT
        Zmluvy
            Rok 2021
            Rok 2020
            Rok 2019
            Rok 2018
            Rok 2017
            Rok 2016
            Rok 2015
            Rok 2014
            Rok 2013
            Rok 2012
            Rok 2011
            Rok 2010
        EIC Kódy
            Postup pridelovania kódov
            Systém kódovania
        Podporné služby
            Podporné služby:

Požiadavky na PpS
                Rok 2005
                Rok 2006
                Rok 2007
                Rok 2008
                Rok 2009
                Rok 2010
                Rok 2011
                Rok 2012
                Rok 2013
                Rok 2014
                Rok 2015
                Rok 2016
                Rok 2017
                Rok 2018
                Rok 2019
                Rok 2020
                Rok 2021
                Denné dokupy
            Podporné služby:

Výberové konania PpS
                Rok 2007
                Rok 2008
                Rok 2009
                Rok 2010
                Rok 2011
                Rok 2012
                Rok 2013
                Rok 2014
                Rok 2015
                Rok 2016
                Rok 2017
                Rok 2018
                Rok 2019
                Rok 2019 - 2021
                Rok 2020
                Rok 2021
                Rok 2022
            Podporné služby:

Vyhodnotenie výberových konaní

                Vyhodnotenie VVK 2019
                Vyhodnotenie RVK 2019
                Vyhodnotenie RVK 2020
                Vyhodnotenie VVK 2020
                Vyhodnotenie VVK 2021
                Vyhodnotenie VVK 2022
            Podporné služby:

Vyhodnotenie PpS
                Mesačný prehľad vyhodnotenia PpS
            Podporné služby:
                Zoznam autorizovaných osôb
                MARI
                PICASSO
                Správa v zmysle Nariadenia EBGL čl. 60.
        Straty a vlastná spotreba PS
            Výberové konania
                Roky 2009-2011
                Rok 2012
                Rok 2013
                Rok 2014
                Rok 2015
                Rok 2016
                Rok 2017
                Rok 2018
                Rok 2018 - dokup
                Rok 2019
                Rok 2020 - zrušené
                Rok 2020 - nové
        Prenesená elektrina
    Ekológia
        Environmentálna politika
        Zverejňovanie informácií (§ 33a zák.č. 17_1992 Zb. o životnom prostredí)
        Fotogaléria
            ČOV
            Sokol rároh
    Aktuality
        Informácie
        Informácie o OZE
        Tlačové správy
        Sieťové predpisy
            Predpisy
        Verejné konzultácie
        Verejné obstarávanie
            Zákon č. 343/2015 Z. z
            Zákon č. 25/2006 Z. z.
        Otázky a odpovede
        Archív správ
    Dokumenty
        Rozhodnutia ÚRSO
            Cenová regulácia
            Vecná regulácia podľa legislatívy EÚ
                Vecná regulácia podľa legislatívy EÚ
                Metodiky a podmienky nepodliehajúce schváleniu
        Rozhodnutia ACER
            Metodiky
        Prevádzkový poriadok
            PrevadzkovyPoriadok2021
        Dispečerský poriadok
        Technické podmienky
        Energetická legislatíva
        Interné štandardy
        Prevádzkové inštrukcie
        Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
        Regionálny investičný plán
        Štandardy kvality
        Politika ISM
        Politika informačnej bezpečnosti
        Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
        Povinne zverejňované objednávky
        Povinne zverejňované faktúry
        Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
            Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany - Križovany
            Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany - Horná Ždaňa
        Práva odberateľa elektriny
        Formuláre na stiahnutie
        Politika ochrany osobných údajov
        Etický kódex spoločnosti
        Stratégia spoločnosti
        Plán angažovania dotknutých osôb
        
    Odkazy
        Iné stránky
        Susedné krajiny
        PCI projekty SEPS
    Kontakty
    Náhrady
    Mapa stránok
    Vyhľadávanie