hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aukcie
  Profil SK / CZ
  Profil SK / PL
  Profil SK / UA
  Profil SK / HU
  Prehľad aukcií / alokácií
  Aukčná kancelária SEPS
 
  Voľné obchodovateľné kapacity na cezhraničné výmeny elektriny
 

pre obdobie: rok 2004

 
Smer toku elektriny zo sústavy SEPS do sústavy:
ČEPS1) MAVIR2) PSE3) WPS UA4)
800 MW 250 MW 450 MW 450 MW
 
Smer toku elektriny do sústavy SEPS zo sústavy:
ČEPS1) MAVIR2) PSE3) WPS UA4)
800 MW 600 MW 450 MW 450 MW
 
Poznámky
  1. Hodnoty platia pre základné zapojenie siete a typické režimové stavy s uvažovaním
   kritéria N-1.
  2. Na profile SEPS - WPS UA nie je splnené kritérium N-1.
  3. Ďalšie obchodovateľné kapacity na jednotlivých profiloch sú upresňované v ďalších etapách prípravy prevádzky ES SR (mesiac, týždeň, deň).
  4. 1) hodnota je koordinovaná s ČEPS, a.s. Kapacita je prideľovaná formou spoločnej aukcie prostredníctvom aukčnej kancelárie ČEPS,a.s. www.ceps.cz
  5. 2) hodnota je koordinovaná s MAVIR Rt. Prideľovanie kapacity je v kompetencii maďarskej strany
  6. 3) hodnota je koordinovaná s PSE, S.A. a je garantovaná počas celého roka s výnimkou plánovaného vypnutia obidvoch vedení z dôvodu pravidelnej údržby (2 týždne v mesiaci august). Kapacity sú prideľované formou jednostrannej aukcie.
  7. 4) hodnota je určená SEPS, s.a. a je garantovaná počas celého roka s výnimkou plánovaného vypnutia vedenia z dôvodu pravidelnej údržby. Kapacity sú prideľované formou jednostrannej aukcie.
 
Rezervácie výkonu na profile
 
SEPS - MAVIR 600 MW
SEPS - PSE 300 MW
 
Úzke miesta
V prípade určitých režimových stavov (hlavne pri vypínaní vedení medzi ČEPS a APG) dochádza k úzkemu miestu na profile SEPS - MAVIR.