hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil
  O spoločnosti
  Charakteristika
  Strategické ciele
  Orgány spoločnosti
  Organizačná štruktúra
  Kontakty
  Kde nás nájdete
  Medzinárodné aktivity
  Podporili sme
  Prezentácia spoločnosti
 
  Podporili sme
 
 
Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava ako spoľahlivý prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a z tohto dôvodu podporuje projekty zamerané na oblasť školstva, zdravotníctva, miestnych spoločenstiev, vzdelávania, životného prostredia, kultúry, vedy, charity, sociálnej sféry a športu. Spoločenskú zodpovednosť našej spoločnosti chápeme na jednej strane ako záväzok prispievať k udržateľnému ekonomickému rozvoju Slovenskej republiky a zlepšovaniu životného prostredia, na druhej strane ako formu a spôsob prezentácie našej spoločnosti - vytvárať pozitívny obraz, s cieľom budovať dobré vzťahy s verejnosťou a šíriť všeobecnú informovanosť o spoločnosti.

Podporené projekty

9. ročník projektu „Zober loptu, nie drogy“

Podpora činnosti Slovenského paralympijského výboru

18. ročník Medzinárodného filmového festivalu Bratislava

 ^ hore ^ 
Späť