hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500019748 26.11.2020
4500019747 26.11.2020
4500019746 26.11.2020
4500019745 26.11.2020
4500019744 26.11.2020
4500019743 26.11.2020
4500019675 19.11.2020
4500019692 19.11.2020
4500019693 19.11.2020
4500019711 19.11.2020
4500019741 19.11.2020
4500019740 19.11.2020
4500019739 19.11.2020
4500019738 19.11.2020
4500019737 19.11.2020
4500019736 19.11.2020
4500019735 19.11.2020
4500019734 19.11.2020
4500019733 19.11.2020
4500019732 19.11.2020
< >