hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Certifikáty ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500020114 25.2.2021
4500020113 25.2.2021
4500020112 25.2.2021
4500020111 25.2.2021
4500020110 25.2.2021
4500020109 25.2.2021
4500020108 25.2.2021
4500020105 25.2.2021
4500020104 25.2.2021
4500020103 25.2.2021
4500020102 25.2.2021
4500020101 25.2.2021
4500020100 25.2.2021
4500020092 25.2.2021
4500020091 25.2.2021
4500020040 18.2.2021
4500020090 18.2.2021
4500020089 18.2.2021
4500020088 18.2.2021
4500020087 18.2.2021
    >