hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500019567 22.10.2020
4500019635 22.10.2020
4500019634 22.10.2020
4500019633 22.10.2020
4500019632 22.10.2020
4500019631 22.10.2020
4500019630 22.10.2020
4500019629 22.10.2020
4500019628 22.10.2020
4500019627 22.10.2020
4500019626 22.10.2020
4500019625 22.10.2020
4500019624 22.10.2020
4500019623 22.10.2020
4500019622 22.10.2020
4500019621 22.10.2020
4500019620 22.10.2020
4500019619 22.10.2020
4500019618 22.10.2020
4500019617 22.10.2020
    >