hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500019085 3.4.2020
4500019084 3.4.2020
4500019083 3.4.2020
4500019082 3.4.2020
4500019081 3.4.2020
4500019080 3.4.2020
4500019079 3.4.2020
4500019078 3.4.2020
4500019077 3.4.2020
4500019075 3.4.2020
4500019074 3.4.2020
4500019073 3.4.2020
4500019072 3.4.2020
4500019071 3.4.2020
4500019040 26.3.2020
4500019049 26.3.2020
4500019050 26.3.2020
4500019070 26.3.2020
4500019069 26.3.2020
4500019068 26.3.2020
    >