hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500018811 13.2.2020
4500018810 13.2.2020
4500018809 13.2.2020
4500018808 13.2.2020
4500018805 13.2.2020
4500018802 13.2.2020
4500018801 13.2.2020
4500018800 13.2.2020
4500018799 13.2.2020
4500018798 13.2.2020
4500018797 13.2.2020
4500018795 13.2.2020
4500018793 13.2.2020
4500018792 13.2.2020
4500018791 13.2.2020
4500018790 13.2.2020
4500018789 13.2.2020
4500018788 13.2.2020
4500018787 13.2.2020
4500018786 13.2.2020
    >