hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500019416 6.8.2020
4500019415 6.8.2020
4500019414 6.8.2020
4500019413 6.8.2020
4500019412 6.8.2020
4500019411 6.8.2020
4500019410 6.8.2020
4500019409 6.8.2020
4500019408 6.8.2020
4500019407 6.8.2020
4500019406 6.8.2020
4500019405 6.8.2020
4500019404 6.8.2020
4500019403 6.8.2020
4500019402 6.8.2020
4500019401 6.8.2020
4500019400 6.8.2020
4500019399 6.8.2020
4500019398 6.8.2020
4500019397 6.8.2020
    >