Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500019617 Výkon strážnej služby 459,68 - 12. 10. 2020 12. 10. 2020 - 35868881 DAST Security, s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava JUDr. Ján Važo, výkonný riaditež -