Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500019618 Nákup elektro spotrebiča 713,00 - 12. 10. 2020 12. 10. 2020 - 45511446 Ožga Chládeková - PIXEL elektro Košútska 4217/10, 036 01 Martin Ing. Branislav Balko, výkonný riaditež -