Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500019619 Dezinfekcia priestorov 5310,00 - 12. 10. 2020 12. 10. 2020 12. 10. 2020 52381838 ROYAL solutions s.r.o. Učňovská 8, 040 15 Košice Ing. Remo Cicutto, výkonný riaditež Ing. Jaroslav Vach MBA, generálny riaditež