Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500019621 Oprava kanalizácie 2649,40 - 12. 10. 2020 12. 10. 2020 - 35855479 RTi Slovakia, s.r.o. Bystrická 1, 841 07 Bratislava Ing. Remo Cicutto, výkonný riaditež -