Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500019624 Vyčistenie lapača tukov 177,50 - 12. 10. 2020 12. 10. 2020 - 47424893 AKS group s.r.o. Košická 2, 010 65 Žilina Ing. Dušan Chvíža, vedúci odboru -