Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500019625 Likvidácia vôd 800,00 - 12. 10. 2020 12. 10. 2020 - 36263800 SEZAKO Trnava, s.r.o. Orešanská 11, 917 01 Trnava JUDr. Ján Važo, výkonný riaditež -