Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500019626 Nákup kancelárskeho vybavenia 497,80 - 12. 10. 2020 12. 10. 2020 - 36268518 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava Ing. Remo Cicutto, výkonný riaditež -