Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500019629 Školenia 195,00 - 14. 10. 2020 14. 10. 2020 - 35661283 Spoločnos pre projektové riadenie Hrachová 974/7, 821 05 Bratislava Mgr. Simona Kšiňanová, vedúci odboru -