Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500019634 Školenia 237,50 - 16. 10. 2020 16. 10. 2020 - 35881674 GOPAS SR,a.s. Dr.Vl.Clementisa 10, 821 02 Bratislava Mgr. Simona Kšiňanová, vedúci odboru -