Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500019635 Školenia 1742,40 - 16. 10. 2020 16. 10. 2020 - 36791598 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, 811 04 Bratislava-mestská čas Staré Mesto JUDr. Eva Murínová, výkonná riaditežka -