Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateľa Adresa dodávateľa Schvaľovateľ 1 Schvaľovateľ 2
4500019567 Nákup náhradných dielov 7574,66 - 29. 9. 2020 29. 9. 2020 13. 10. 2020 30852820 Landis+Gyr, s.r.o., organizačná zložka Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Ing. František Pecho, výkonný riaditeľ Ing. Michal Pokorný, vrchný riaditeľ