hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Výberové konania
  Roky 2009-2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2018 - dokup
  Rok 2019
  Rok 2020 - zrušené
  Rok 2020 - nové
 
  Rok 2020 - nové
 

Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2020 – pásmové produkty

 
I. Etapa výberového konania – Vyhotovenie žiadosti o účasť (Kvalifikačná etapa)
  • vyhotovenie, predloženie a vyhodnotenie Žiadosti o účasť vo výberovom konaní - Časť III. Súťažných podkladov,

  • lehota na predloženie Žiadosti o účasť uplynie 06.09.2019 o 09:30,

  • výsledok vyhodnotenia Žiadosti o účasť bude záujemcovi oznámený do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie Žiadosti o účasť,

  • žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov musí byť obstarávateľovi doručená najneskôr 2 pracovné dni pred lehotou na predloženie Ponuky VK (bod 10 Súťažných podkladov).

II. Etapa výberového konania – Predkladanie Cenových ponúk a ich vyhodnotenie
  • výzva na predloženie Cenovej ponuky, prijatie a vyhodnotenie Cenových ponúk – Časť IV., V. a VI. Súťažných podkladov

  • výzva na predloženie Cenovej ponuky bude zaslaná iba úspešným záujemcom z I. Etapy a iba tí sa môžu zúčastniť predkladania Cenových ponúk v rámci tejto II. Etapy

  • v tejto časti výberového konania nebudú vysvetľované žiadne otázky k Súťažným podkladom

Potenciálni záujemcovia (uchádzači) sa musia riadiť pravidlami a splniť podmienky stanovené v Súťažných podkladoch, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznámenia.
 
Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady Súťažné podklady_VK na nákup elektriny v PS a pre vlastnú spotrebu ESt na rok 2020 - pásmové produkty aktualizované_22.08.2019.pdf 398 kB
Príloha č.1 k SP Príloha č. 1 k SP – Rámcová zmluva na nákup elektriny na krytie strát v PS a pre VS ESt na rok 2020.pdf
Prvá a podpisová strana k Rámcovej zmluve.docx
Osoby poverené k Rámcovej zmluve.docx
350 kB

37,2 kB
37,5 kB
Príloha č.2 k SP Príloha č. 2 k SP - Formulár Cenovej ponuky - pásmové produkty aktualizované_22.08.2019.doc 96 kB
 
Vysvetľovanie súťažných podkladov
Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Vysvetlenie_2020_SP_v2.pdf 188 kB
 
Výzva na predloženie Cenovej ponuky
Názov Dokument Veľkosť
Výzva na predloženie Cenovej ponuky
zo dňa 1.10.2019
Vyzva_PP_1.10.2019.pdf 157 kB
Výzva na predloženie Cenovej ponuky
zo dňa 4.10.2019
Vyzva_PP_4.10.2019.pdf 121 kB
Výzva na predloženie Cenovej ponuky
zo dňa 15.11.2019
Vyzva_PP_15.11.2019.pdf 118 kB
 
Vyhodnotenie Cenových ponúk
Názov Dokument Veľkosť
Vyhodnotenie Cenových ponúk
zo dňa 3.10.2019
Vyhodnotenie Cenových ponúk 3.10.2019.pdf 309 kB
Vyhodnotenie Cenových ponúk
zo dňa 8.10.2019
Vyhodnotenie Cenových ponúk 8.10.2019.pdf 309 kB
Vyhodnotenie Cenových ponúk
zo dňa 19.11.2019
Vyhodnotenie Cenových ponúk 19.11.2019.pdf 299 kB