hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dispečing
  Denné údaje o prevádzke
  Týždenné údaje o prevádzke
  Mesačné údaje o prevádzke
  Ročné údaje o prevádzke
  História
  Pokyny na zber dát
 
  Denné údaje o prevádzke
 
 • Denná bilancia výroby a spotreby ES SR
 • Denné maximum a minimum zaťaženia ES SR
 • Namerané 15 min. hodnoty prevádzky ES SR
 • Namerané cezhraničné prenosy PS SR
 • Okamžité prevádzkové hodnoty ES SR
 • Plánované hodnoty na nasledujúci deň
 • Priemerné hodinové zaťaženie ES SR
 • Poruchy výrobných zariadení nad 100 MW
 •  
  Grafy
 • Namerané cezhraničné prenosy PS SR
 • Zaťaženie a výroba ES SR
 •  
   
  Dňa 7.9.2018 boli v mesiacoch júl a august 2018 opravené hodnoty Dennej bilancie výroby a spotreby elektriny ES SR.