hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Podporné služby:

Výberové konania PpS
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2019
  Rok 2019 - 2021
  Rok 2020
  Rok 2021
  Rok 2022
 
  Výberové konania na PpS na rok 2018

Výberové konanie na obstaranie PpS na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Upozornenie: dňa 20.10.2017 boli upravené dokumenty Súťažné podklady PpS, Prílohy č. 2 a č. 5 Súťažných podkladov a Prílohy Rámcovej Zmluvy. Bližšie informácie sú v sekcii Vysvetľovanie súťažných podkladov. 


Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 Sutazne_podklady_
PpS.pdf
672 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 2 Priloha_c._2_k_
SP_Formular_pre_
podanie_ponuky.xls
52 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 3 Priloha_c._3_k_
SP_Formular_
sprievodneho_listu.pdf
244 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 5 Priloha_c._5_k_SP_
Zoznam_dokladov.pdf
248 kB

Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady - Príloha č. 1 Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny (RZ) RZ_o_PpS_a_RE.pdf 697 kB
Prvá a podpisová strana k RZ Prva_a_podpis_strana
RZ_o_PpS_a_RE.doc
85 kB
Prílohy k RZ Prilohy_RZ_o_PpS_
a_RE.doc
923 kB
Trojstranná dohoda o podmienkach poskytovania podporných služieb prostredníctvom Subdodávateľa na rok 2018 (Trojdohoda) Trojdohoda_2018.pdf 241 kB
Prvá a podpisová strana k Trojdohode Prva_a_podpis_strana
_Trojdohoda.doc
50 kB
Článok III a Prílohy k Trojdohode Clanok_III_Prilohy_
k_Trojdohode.doc
131 kB

Názov Dokument Veľkosť
Pravidlá krátkodobých výberových konaní a Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. Pravidla_KVK_DVK_
01_01_2018-
31_12_2018.pdf
172 kB
 
 

Vysvetľovanie súťažných podkladov


Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov   Otazky_a_odpovede_III.pdf 130 kB
Zmeny vo zverejnených dokumentoch   Zoznam_zmien_v_
dokumentoch.pdf
51 kB
 
Späť