hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Podporné služby:

Výberové konania PpS
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2019
  Rok 2019 - 2021
  Rok 2020
  Rok 2021
  Rok 2022
 
  Výberové konanie na PpS na roky 2019 - 2021

Výberové konanie na obstaranie PpS na roky 2019 - 2021


Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na roky 2019 - 2021 Suťazne_podklady_PpS
_2019-2021.pdf
672 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1
Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny (RZ) - pre existujúcich poskytovateľov PpS
Exist._poskyt._RZ_o_PpS
_a_RE.pdf
698 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1
Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny (RZ) - pre nových poskytovateľov PpS
Novi_poskyt._RZ_o_PpS
_a_RE.pdf
696 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1
Prvá, tretia a podpisová strana k RZ - pre existujúcich poskytovateľov PpS
Exist._poskyt._Prva_tretia
_a_podp._strana_RZ_o
_PpS_a_RE.docx
116 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1
Prvá a podpisová strana k RZ - pre nových poskytovateľov PpS
Novi_poskyt._ Prva_a_podp._strana
_RZ_o_PpS_a_RE.docx
107 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1
Prílohy k RZ - pre existujúcich aj nových poskytovateľov PpS
Prilohy_k_RZ_o_PpS
_a_RE.docx
993 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 2
Formulár pre podanie Cenovej ponuky
Priloha_c.2_k_SP-
Formular_pre_podanie
_ponuky.xlsx
117 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 3
Formulár sprievodného listu
Priloha_c.3_k_SP-
Sprievodny_list.pdf
249 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 4
Zoznam dokumentov a dokladov
Priloha_c.4_k_SP-
Zoznam_dokladov.pdf
169 kB
 
 

Vysvetľovanie súťažných podkladov


Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Otazky_a_odpovede_IX.pdf 137 kB
 

Vyhodnotenie Výberového konania na obstaranie PpS na roky 2019 -2021


Vyhodnotenie Výberového konania na obstaranie PpS na roky 2019 - 2021 sa nachádza v sekcii Služby/Podporné služby/Vyhodnotenie výberových konaní.
 
Späť