hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil SK / PL
  Výsledky ročnej aukcie
  Voľné obchodovateľné kapacity
  Výsledky mesačných aukcií
  Archív mesačných aukcií
 
  Voľné obchodovateľné kapacity
 

Prenosová kapacita pre cezhraničné výmeny elektriny na profile Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. / PSE-O S.A.

 
Voľné obchodovateľné kapacity na december 2005
 
Smer Kapacita
(MW)
zo SEPS 0
do SEPS 0
 
Definície
Voľná obchodovateľná kapacita pre mesiac je výkon garantovaný počas celého mesiaca, tj. pre všetky plánované režimy a predpokladané stavy ES vrátane kruhových a fyzikálnych tokov výkonu len s výnimkou plánovaného vypnutia obidvoch vedení z dôvodu pravidelnej údržby a prípadov tzv. "vyššej moci"
 
Poznámky
    1. Hodnoty zohľadňujú fyzikálne rozdelenie obchodov na profile
    2. Výkony v jednotlivých smeroch sú vzájomne závislé
    3. Hodnoty platia pre plánované zapojenie siete a typické prevádzkové pomery s uvažovaním kritéria N-1
    4. Hodnoty platia len zo strany SEPS sú len časťou hodnôt koordinovanej aukcie medzi VE-T, PSE-O a CEPS
    5. Hodnoty v smeroch "zo SEPS" a "do SEPS" platia nezávisle na sebe
 
Späť