hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil SK / PL
  Výsledky ročnej aukcie
  Voľné obchodovateľné kapacity
  Výsledky mesačných aukcií
  Archív mesačných aukcií
 
  Výsledky ročnej aukcie pre rok 2005
 
Výsledky ročnej aukcie pre rok 2005 na cezhraničnom
prenosovom profile SEPS / PSE-O konanej dňa 30. 11. 2004
 
  SEPS >> PSE PSE >> SEPS
Ponúkaná kapacita (MW) 100 450
Pridelená kapacita (MW) 90 430
Aukčná cena (EUR/MW) 438 0
 

Na profile SEPS/PSE suma požadovaných prenosových kapacít pre dovoz v platne podaných prihláškach neprekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu.
Ročné prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.
 
Na profile SEPS/PSE suma požadovaných prenosových kapacít pre vývoz v platne podaných prihláškach prekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu.
Ročné prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.
 
Aukčná cena bola stanovená podľa metodiky aukcie uvedenej v pravidlách ročnej aukcie voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre rok 2005 na profile SEPS/PSE zverejnených na www.sepsas.sk

 
Späť