hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil SK / UA
  Voľné obchodovateľné kapacity
  Výsledky mesačných aukcií
  Archív mesačných aukcií
  Výsledky aukcie 2009
  Výsledky aukcie 2008
  Výsledky aukcie 2007
  Výsledky aukcie 2006
  Výsledky aukcie 2005
 
  Voľné obchodovateľné kapacity
 

Prenosová kapacita pre cezhraničné výmeny elektriny na profile Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. / WPS

 
Voľné obchodovateľné kapacity na december 2020
 
Smer Kapacita
(MW)
zo SEPS 600
do SEPS 600
 
Definície
    1. Voľná obchodovateľná kapacita pre mesiac je výkon garantovaný počas celého mesiaca, tj. pre všetky plánované režimy a predpokladané stavy ES vrátane kruhových a fyzikálnych tokov výkonu len s výnimkou plánovaného vypnutia vedenia z dôvodu pravidelnej údržby a prípadov tzv. "vyššej moci"
 
Poznámky
    1. Hodnoty zohľadňujú fyzikálne rozdelenie obchodov na profile
    2. Výkony v jednotlivých smeroch sú vzájomne závislé
    3. Hodnoty platia len zo strany SEPS
    4. Hodnoty v smeroch "zo SEPS" a "do SEPS" platia nezávisle na sebe
Späť