hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil SK / UA
  Voľné obchodovateľné kapacity
  Výsledky mesačných aukcií
  Archív mesačných aukcií
  Výsledky aukcie 2009
  Výsledky aukcie 2008
  Výsledky aukcie 2007
  Výsledky aukcie 2006
  Výsledky aukcie 2005
 
  Výsledky mesačných aukcií
 
Výsledky mesačnej aukcie pre december  2020 na cezhraničnom
prenosovom profile SK/UA konanej dňa 10.11.2020
 
  SK >> UA UA >> SK
Ponúkaná kapacita (MW) 600 600
Pridelená kapacita (MW) 230 150
Aukčná cena (EUR/MW) 0 0
 

Na profile SK/UA suma požadovaných prenosových kapacít pre vývoz v platne podaných prihláškach neprekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu. Prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.

Na profile SK/UA suma požadovaných prenosových kapacít pre dovoz v platne podaných prihláškach neprekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu. Prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.

Aukčná cena bola stanovená podľa metodiky aukcie uvedenej v „Pravidlách mesačných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre rok 2020 na cezhraničnom prenosovom profile SK/UA organizovaných jednostranne SEPS“ zverejnených na www.sepsas.sk.

 

Archív aukcií

 
Späť