hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil SK / UA
  Voľné obchodovateľné kapacity
  Výsledky mesačných aukcií
  Archív mesačných aukcií
  Výsledky aukcie 2009
  Výsledky aukcie 2008
  Výsledky aukcie 2007
  Výsledky aukcie 2006
  Výsledky aukcie 2005
 
  Výsledky ročnej aukcie pre rok 2006
 
Výsledky ročnej aukcie pre rok 2006 na cezhraničnom
prenosovom profile SEPS/ WPS konanej dňa 7.12. 2005
 
  SEPS >> WPS WPS >> SEPS
Ponúkaná kapacita (MW) 450 450
Pridelená kapacita (MW) 415 450
Aukčná cena (EUR/MW) 0 22,25
 

Na profile SEPS/WPS suma požadovaných prenosových kapacít pre dovoz v platne podaných prihláškach prekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu.
Ročné prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.
 
Na profile SEPS/WPS suma požadovaných prenosových kapacít pre vývoz v platne podaných prihláškach neprekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu.
Ročné prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.
 
Aukčná cena bola stanovená podľa metodiky aukcie uvedenej v pravidlách ročnej aukcie voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre rok 2006 na profile SEPS/WPS zverejnených na www.sepsas.sk

 
Späť