hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil SK / UA
  Voľné obchodovateľné kapacity
  Výsledky mesačných aukcií
  Archív mesačných aukcií
  Výsledky aukcie 2009
  Výsledky aukcie 2008
  Výsledky aukcie 2007
  Výsledky aukcie 2006
  Výsledky aukcie 2005
 
  Výsledky ročnej aukcie pre rok 2008
 
Výsledky ročnej aukcie pre rok 2008 na cezhraničnom
prenosovom profile SEPS/ WPS konanej dňa 20.11.2007
 
  SEPS >> WPS WPS >> SEPS
Ponúkaná kapacita (MW) 400 400
Pridelená kapacita (MW) 400 395
Aukčná cena (EUR/MW) 176 1101,36
 

Na profile SEPS/WPS suma požadovaných prenosových kapacít pre dovoz aj vývoz v platne podaných prihláškach prekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu.
Ročné prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.

Aukčná cena bola stanovená podľa metodiky aukcie uvedenej v Pravidlách ročnej aukcie voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre rok 2008 na profile SEPS/WPS zverejnených na www.sepsas.sk.

 
Späť